ساعت کاری 10:00-18:00

شیراز-میدان مطهری

09395526021

گروه آموزشی مسیر کمال

گروه آموزشی مسیر کمال با مدیریت سید مهدی حسینی یکی از برجسته ترین تیم های حرفه ای آموزش کسب کار در جنوب کشور هستند که تا کنون مشاور بیش از ۱۰۰۰ کارآفرین در جنوب کشور بوده اند.

مشاهده وب سایت

اهداف گروه آموزشی مسیر کمال

چشم انداز  ما:

هیچ کسب و کاری از عدم بهره وری دچار مرگ نشود.

ماموریت ما:

ایجاد،انتقال و ترویج فرهنگ علمی کسب و کار به کارآفرینان

فلسفه مسیر کمال:

ما معتقدیم که قرار گرفتن در مسیر آموزش و یادگیری به زندگی شخصی و شغلی انسانها کیفیت و بهره وری می بخشد، به همین علت همه تلاشمان را در این مسیر با ارزش خواهیم کرد.